O Nás

Naše školka

Mateřská škola leží v okrajové čtvrti Obeciny města Zlína, v těsné blízkosti lesa.

Budova byla postavena a otevřena v roce 1976 jako MŠ města Zlína. Byly zde 2 třídy pro 56 dětí.

V roce 2013 prošla budova rekonstrukcí a od září 2013 funguje pro 112 dětí ve 4 třídách.

Školní zahrada je vybavena moderními hracími prvky, jsou zde 2 zastíněná pískoviště, zpevněná i travnatá hrací plocha.

Ve třídách DOMEČCI, PASTELKYOBLÁČCI a HRADY jsou děti ve věku 3 až 6 let (také děti s odloženou školní docházkou). Činnosti z počátku zaměřujeme především na adaptaci nově přijatých dětí a osvojení sociálních dovedností, sebeobslužných a hygienických návyků. Děti se seznamují s prostředím školky, s novými kamarády, paní učitelkami a dalšími zaměstnanci.

Další činnosti jsou zaměřeny na celkový  rozvoj dítěte. Velký důraz klademe na umění komunikace a na rozvíjení poznávání okolního světa. U předškolních dětí se zaměřujeme na přípravu do školy. 

 

AKTIVITY

 • plavání
 • logopedie
 • sportování v basketbalové hale

SPOLUPRACUJEME

 • Základní uměleckou školou
 • Pedagogicko-psychologickou poradnou
 • SPC Duha
 • 3. a 10. základní školou
 • městskou policií
 • městskou knihovnou

AKCE

 • návštěvy zájezdových divadel
 • podzimní, Vánoční a jarní dílny
 • oslavy Dne dětí, Dne Matek
 • Vánoce, Velikonoce
 • karnevaly aj.

 

Režim dne v mateřské škole

Časový harmonogram:

6:30 – 9:30 Spontánní hry dětí polořízené, řízené a individuální činnosti, komunitní (ranní) kruh. Hygiena, přesnídávka. 

Rozvíjíme u dětí: Samostatnost, kreativitu spolupráci, umění komunikace, naplňování cílů ŠVP Sebeobsluhu, stolování

9:30 – 11:30 Pobyt venku. 

Rozvíjíme u dětí:  Hrubou motoriku, fyzickou zdatnost, orientaci v prostoru

11:30 – 12:15 Převlékání, hygiena, oběd. 

Rozvíjíme u dětí: Samostatné oblékání, hygienické návyky, sebeobsluhu, stolování

12:15-14:00 Odpočinek dle potřeby dětí , četba na pokračování. 

Rozvíjíme u dětí: Schopnost zklidnění, relaxace, fantazii, představivost, slovní zásobu

14:00 – 14:30 Hygiena, svačina.  

Rozvíjíme u dětí: Hygienické návyky, zásady zdravého stravování

14:30 – 15:30 Hry dle volby dětí. 

Rozvíjíme u dětí: Tvořivost, jemnou motoriku, individuální zájmy