Dokumenty

Základní informace při nástupu dítěte do mateřské školy:

Veškeré informace jsou na webových stránkách MŠ.

Provozní doba MŠ: 6,30 – 16,30 hod (v době školních prázdnin 7,00 – 16,00 hod)

Stravování se řídí platnými směrnicemi. Dětem je předkládána strava čerstvá, plnohodnotná, sestavená dle spotřebního koše, jídelníček je k nahlédnutí na nástěnce i na www stránkách.

Celodenní stravné: děti  do 6 let:  43,- Kč

                               děti nad 6 let:  46,- Kč

Nepřítomnost dítěte je nutné nahlásit do 8 hod, jinak se bude dítěti stravné započítávat.

 
Školné 2018/2019  380,-

Důležité informace o dítěti (především o zdravotním stavu) a změny telefonů, bydliště, zaměstnání sdělujte aktuálně učitelkám. Veškeré důležité informace týkající se předškolního vzdělávání jsou k přečtení na nástěnkách, informace o stravování jsou umístěny na nástěnce ve vstupní hale. Nesrovnalosti, dotazy a připomínky lze řešit s ředitelkou školy, učitelkami a vedoucí stravování.

Respektujte, prosím, náš výchovně – vzdělávací proces. Můžete nahlédnout do našeho školního vzdělávacího programu „ Jaro, léto, podzim, zima, u nás ve školce je prima.“